OM OSS

Inredningsbyggarna i Kungälv AB startades den 1 september 2016. Tidigare verksamheten bedrevs av Göteborgs Sprutmåleri AB som grundades 1987 som då låg på Ringön på Hisingen. I augusti 2011 flyttade företaget till Kungälv (Rollsbo) till nybyggda fina lokaler. Därifrån sker nu all försäljning och tillverkning. Namnbytet till Inredningsbyggarna i Kungälv kom till för att förtydliga vad det är vi gör i dag.

 Företagets huvudsakliga uppgift 1987 var sprutmålning. I dag har företaget en avancerad maskinpark och tillverkar kök och inredningssnickerier till privatpersoner, företag, restauranger, hotell, kontor, kommun och landsting. Sprutmålningen finns givetvis kvar.

Vi är ett litet företag med åtta anställda i åldersgruppen 28 - 61 år

 

 


Vi är ett miljödiplomerat företag - Vi uppfyller Svensk Miljöbas krav för miljödiplomerade verksamheter och är miljödiplomerade av miljöförvaltningen i Göteborg.

Miljöpolicy

"Vi på Inredningsbyggarna i Kungälv AB känner vårt ansvar att bidra till en strävan efter ett hållbart samhälle ska uppnås. Vi vill genom en helhetssyn ständigt förbättra vårt miljöarbete samt minska vår negativa miljöpåverkan. Detta ska genomsyra alla delar av verksamheten. Vår produktion ska vara ren och resurssnål och miljöhänsyn ska även tas angående inköp av material samt till vår egen energianvändning, avfallshantering och transportplanering.

  • Vi ska även tillgodose att lagar, förordningar och andra krav följs.
  • Samtliga medarbetare känner till miljöpolicyn och har kunskapen att visa miljöhänsyn vid utförandet av sina arbetsuppgifter".


Kungälv den 6 mars 2019

Lars-Erik Andersson, VD

 

 GDPR

 Den 25 maj 2018 börjar en EU-förordning att gälla: Den kallas GDPR ( General Data Protection Regulation) och ersätter den svenska personuppgiftslagen. GDPR är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

  De uppgifter vi hämtar in av dig är nödvändiga för att vi ska kunna hantera dig som kund, fullgöra våra avtal och rättsliga förpliktelser och tillhandahålla våra produkter och tjänster.

 Vi sparar och behandlar följande personuppgifter i våra register: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer.

 Vi delar inte personuppgifter med någon annan, förutom om du genom oss beställt tex. elektriker, VVS installatör, kakelsättare, eller mattläggare. Våra samarbetspartners fungerar som personuppgiftsbiträden och måste följa våra instruktioner gällande sekretess och säkerhet rörande dina personuppgifer. Personnummer hämtar vi bara in för att göra en kreditprövning eller söka rotavdrag hos skatteverket.

 Personuppgifterna lagras inte längre än nödvändigt. Lagringstiden för dina personuppgifter är beroende av styrande lagar, bokföringskrav och andra faktorer. Personuppgifter som inte längre behövs raderas eller görs anonyma.

 Enligt GDPR har du som kund rätt att begära ett kostnadsfritt utdrag per kalenderår av de personuppgifter vi har om dig. Du kan be oss korrigera eller ta bort de av dina personuppgifter som du anser är felaktiga. Du kan också be oss radera dina personuppgifter i de fall de inte finns någon rättslig grund för vidare bearbetning. Viss information kan vara undantagen från rätt till tillgång, rättelse, radering i enlighet med gällande lagar.

 Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

 E-post: Info@inredningsbyggarna.se  

 Telnr: 0303-249000

 

 

Välkommen in på ett besök hos oss!